Foto

Vil du ha mer enn et vagt minne?

Våre fotograftjenester dekker alt fra bryllup og konfirmasjon til portretter, bedriftsfoto, store og små arrangementer og frilansoppdrag for ulike medier. Aviser rundt omkring i landet har ofte behov for bilder fra vårt distrikt, og det er allerede etablert kontakt med, og utført frilans fotooppdrag, for en del av dem. Vi skal være de naturlige å kontakte når man trenger et bilde fra Innlandet, og ikke har mulighet til å ta dem selv.

Vi skal også være på plass når lokale aktører trenger gode foto fra sine arrangementer og hendelser. Dessverre går mange i “har en niese som er flink med kamera”-fellen, og ender opp med for dårlige bilder som heller skaper et dårlig inntrykk av de de søker å formidle. Vi har både utdanning innen studiofotografering, og flere års erfaring som fotograf for trykte medier, som gjør oss i stand til å løse såvel kunstneriske som praktiske fotoutfordringer.

Jeg trenger en fotograf!

Jeg trenger bilder av: