Sosiale medier

Sosiale medier – en verden av muligheter

De fleste aktører skal, vil og bør være tilstede i sosiale medier. Ikke minst gir denne tilstedeværelsen en kontakt med kundene og et verktøy for markedsføring uten sidestykke. Likevel ser man daglig eksempler på bedrifter som enten ikke er tilstede der kundene er, eller har kunnskap til å utnytte mulighetene de nye kanalene gir dem. Det er også mange eksempler i nyhetene på at bedrifter tabber seg ut f.eks på Facebook, eller bruker mediene på en måte som er lite hensiktsmessig for å skape verdi for bedriften.

DigiKo har lang erfaring med bruk og drift av sosiale kanaler, rådgivning rundt slik bruk og rådgivning rundt strategisk og helhetlig kommunikasjon i alle kanaler. Dette er underkategorier av digital rådgivning som vi ønsker å tilby våre kunder. Målet er at dersom kunden investerer X kroner inn i denne typen rådgivning vil det generere resultat Y. Dersom Y er høyere enn X vil det gi mulighet for økte investeringer i disse kanalene. Noen velger å erstatte slikt kommunikasjonsarbeid med reklame. Dette gir ofte god effekt på kort sikt, men ikke nødvedigvis bygger omdømmet til bedriften på lang sikt. Vi rådgir også på fordelingsnøkkel reklame/PR.

 

I følge en undersøkelse publisert av Statistisk Sentralbyrå 11. september 2015 har antall firmaer som har webside holdt seg jevnt på 79-80% de siste fire år.

Bedrifter med minst ti ansatte har økt bruken av sosiale kanaler de siste to år i et jevnt tempo. Det er spesielt Facebook og LinkedIn som er de to største kanalene for bedrifters sosiale medier-bruk. I 2015 bruker 59% av bedrifter med mer enn 10 ansatte sosiale medier, og sammenlignet med 2013 har andelen som velger å bruke de sosiale kanalene til markedsføring økt med 20 prosentpoeng til 51%. Ett av tre firmaer benytter også sosiale kanaler til å rekruttere nye medarbeidere. Det er en økning fra 24% for to år siden.

Rapporten viser også en sterk økning i digitale salg. Samlet verdi på digitale salg i 2014 var 568 milliarder kroner. 91 miliarder av disse var nettsalg til private personer.

Det er med andre ord mange penger i omløp i de digitale kanalene, og evnen til å skille seg ut vil ha mulighet til å påvirke både forbrukere men også andre bedrifter til å handle hos nettopp deg. For å kunne skille seg ut på en god måte trenger man strategisk og gjennomgående kommunikasjon i alle kanaler man velger å være tilstede i. Det vil derfor være naturlig å anta at tjenestene DigiKo leverer vil kunne bidra til økt omsetning for våre kunder.

 

Hjelp meg å bli mer synlig i sosiale medier!